jueves, 22 de octubre de 2015

Introdución da tecnoloxía no futbol moderno.
As novas tecnoloxías aplícanse no deporte desde fai algún tempo, sobre todo nos deportes que necesitan gran precisión nos registros, por exemplo nas carreiras de velocidade (ciclismo e atletismo) utilízanse células fotoeléctricas para rexistrar os tempos empregados. Non só se empregan en competición senón que tamén se utilizan no adestramento diario para calcular parámetros fisiológicos, bioquímicos, biomecánicos, etc que posteriormente serán utilizados para calibrar o adestramento.

O proceso de adestramento dos atletas require un control exhaustivo dos esforzos realizados por este e as novas tecnoloxías apórtannos os aparellos de medida para controlar e planificar o adestramento deportivo.
Actualmente no deporte, o proceso de observación do deportista atópase relacionado generalmente co uso de equipos de medición, que cada vez son máis sofisticados para darnos a información precisa.
Ademais existen diversos aparellos que nos servirán para medir parámetros fisiológicos e bioquímicos como son a frecuencia cardiaca, a concentración de ácido láctico ou o consumo de osíxeno.
Das novas tecnoloxías que se aplican no fútbol utilízanse sobre todo os aparellos que rexistran parámetros fisiológicos e bioquímicos, como son os pulsómetros e analizadores de ácido láctico.

A principios de verán do ano 2006, leváronse a cabo en Alemania a decimoséptima edición da Copa do Mundo de seleccións. Aproveitando a ocasión a FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) quere introducir melloras nos partidos. Un dos adiantos máis destacables será a utilización de micro sensores nas pelotas de fútbol. Estes "chips" indicasen árbitro, mediante algún tipo de sinal, si o balón cruzou a liña de gol. Con isto, quérese evitar polémicas en caso de dúbida e acabaranse os denominados goles pantasma. Así se chama aos goles válidos non concedidos polos árbitros por non ver si o balón entraba do todo na portería. Esta nova tecnoloxía produciraa unha compañía de material deportivo en colaboración con empresas alemás. A FIFA, e o seu presidente Joseph Baltter, mostrouse sempre reacia á introdución de novas tecnoloxías nos partidos de fútbol. Por exemplo, non se quixo icorporar o vídeo para axudar ao árbitro a decidir si cometeuse penalti nalgunha xogada ou para pitar fóra de xogo.
Pode a tecnoloxía mellorar a calidade dos arbitrajes de fútbol?

Ante os escándalos e sospeitas polos "erros" arbitrales no Mundial, a polémica sobre o rol que a tecnoloxía podería xogar no fútbol volveu ao rodo. O presidente do ao FIFA, Joseph Blatter, recoñece as falencias e móstrase a favor de cambiar os métodos de designación e seleccion dos árbitros, unha trama que o involucra. Pero como en Francia 98, négase a introducir apórtelos da tecnoloxía.

A FIFA négase sen eufemismos: aínda non hai un só modelo nin proxecto orgánico que apunte a introducir a tecnoloxía no fútbol. Con todo, fálase sempre das mesmas (obvias?) opcións: instalar sensores ou cámaras na liña de gol para determinar si a pelota entrou ou non, poder chequear nun monitor de consulta a legalidad dunha xogada dubidosa, implementar un sistema tipo "Telebeam" para controlar as posicións adiantadas e ata xogar cun balón que emita un son estridente ao ingresar ao arco, tal cal as alarmas antirrobo dos negocios.